Medlem i SFF

 


 

 

 

 

 AKTUELLT

Medlemsmöte den 2 april kl 18.30 i lokalen
DEMONSTRATION och FÖRSÄLJNING till specialpris av ”Painmaster”, som annonserades i FibromyalgiNytt nr 1.

FIKATRÄFFARNA kl 10.00 på torsdagar på Café Källan fortsätter hela sommaren och därefter promenad kl 11.00ÅRSMÖTET

Den viktigaste händelsen på årsmötet var valet av ny ordförande. Gun Hallman hade avböjt omval efter att ha varit ordförande sedan 1998, då hon var en av dem, som bildade föreningen. Hon kommer dock att stå kvar i styrelsen. Gun avtackades med blommor och en gåva. Till ny ordförande valdes Gunilla Lecoq, som blev medlem 2009.

Det togs också beslut om reviderade regler för badverksam-heten, som blivit alltmer omfattande. Årsmötet beslöt att sätta ett tak på 35 anmälningar till badet samt att det ska vara krav på diagnosen ”fibromyalgi”.