Medlem i SFF

 

 

 

 

 

 

Föreningen

 

Styrelse


Gunilla Lecoq

Ordförande

0705-28 34 44


Kerstin Johansson

Vice ordförande

033-15 65 34


Elisabeth Bolin

Kassör

033-41 65 51


Gun Hallman

Sekreterare

033-13 47 52


Carina Sverker

Ledamot

033-28 13 16


Catariina Johansson

033-24 00 64


Anita Johansson

Lena Davidsson

Seija Granrot


” ny

” ny

033-26 21 10

033-13 20 51

033-24 96 87

 

Adress

 

Fibromyalgiföreningen Borås
Svedjegatan 22, gavel/källare
504 47 Borås

Tel 033-10 76 46
E-post: boras@fibromyalgi.se

 

Medlemsavgift

 

Medlemsavgift 150 kronor
Familjemedlem 75 kronor
Avgiften gäller per kalenderår. Ange namn, adress och telefonnummer. Plusgironummer 183 35 86 – 9

 

Historik

 

Fibromyalgiföreningen Borås bildades 1998-03-11
Är medlem i:
- Sveriges Fibromyalgiförbund
- Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Borås (HSO i Borås)